Menu

CON/2005/2

  1. Lausunto ehdotuksesta rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (CON/2005/2), EUVL C 40, 17.2.2005, s. 9.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen, ehdotus sellaisena kuin se annettiin neuvostolle 13 päivänä lokakuuta 2004 (KOM(2004) 448)