CON/2005/2

  1. Arvamus rahandussüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise tõkestamise kohta  (CON/2005/2), ELT C 40, 17.2.2005, lk 9.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb rahandussüsteemi rahapesuks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, kasutamise vältimist; esitatud nõukogule 13. oktoobril 2004 (KOM(2004) 448)