Menu

CON/2005/2

  1. Γνώμη σχετικά με την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (CON/2005/2), EE  C 40 της 17.2.2005, σ. 9.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, όπως υποβλήθηκε στο Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2004 (COM(2004) 448)