Menu

CON/2005/2

  1. Stanovisko k předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (CON/2005/2), Úř. věst. C 40, 17. 2. 2005, s. 9.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu, předložený Radě dne 13. října 2004 (KOM(2004) 448)