Menu

CON/1996/7

  1. Yttrande om direktivet om kapitaltäckningsgrad (CON/1996/7), 24.9.1996.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsbidrag för kreditinstitut (KOM(95) 709) [motiveringen finns endast tillgänglig på engelska och franska]