Menu

CON/1996/7

  1. Lausunto vakavaraisuussuhdetta koskevasta direktiivistä (CON/1996/7), 24.9.1996.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta annetun direktiivin 89/647/ETY muuttamisesta (KOM(95) 709) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin ja ranskan kielellä]