Menu

CON/1996/7

  1. Udtalelse om solvensnøgletalsdirektivet (CON/1996/7), 24.9.1996.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/647/EØF om solvensnøgletal for kreditinstitutter (KOM(95) 709) [Begrundelsen foreligger kun på engelsk og fransk]