CON/1996/2

  1. Yttrande om sanering och likvidation av kreditinstitut (CON/1996/2), EGT C 332, 30.10.1998, s. 13,