CON/1996/2

  1. Stanovisko k reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (CON/1996/2), Ú. v. ES C 332, 30. 10. 1998, s. 13,