CON/1996/2

  1. Opinia w sprawie reorganizacji i rozwiązywania instytucji kredytowych (CON/1996/2), Dz.U. C 332 z 30.10.1998, str. 13,