CON/1996/2

  1. Advies betreffende de sanering en liquidatie van kredietinstellingen (CON/1996/2), PB C 332 van 30.10.1998, blz. 13,