CON/1996/2

  1. Opinjoni dwar ir-rijorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/1996/2), ĠU C 332, 30.10.1998, pġ. 13,