CON/1996/2

  1. Nuomonė dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (CON/1996/2), OL C 332, 1998 10 30, p. 13,