CON/1996/2

  1. Vélemény a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (CON/1996/2), HL C 332., 1998.10.30., 13. o,