CON/1996/2

  1. Arvamus Krediidiasutuste saneerimise ja lõpetamise kohta (CON/1996/2), EÜT C 332, 30.10.1998, lk 13,