CON/1996/2

  1. Udtalelse om sanering og likvidation af kreditinstitutter (CON/1996/2), EFT C 332 af 30.10.1998, s. 13,