CON/1996/2

  1. Stanovisko k reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (CON/1996/2), Úř. věst. C 332, 30. 10. 1998, s. 13,