CON/1997/28

  1. Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu (CON/1997/28), Spojené kráľovstvo, 6. 2. 1998.