CON/1997/28

  1. Opinia w sprawie definicji kontraktów rynku pieniężnego (CON/1997/28), Wielka Brytania, 6.2.1998.