CON/1997/28

  1. Nuomonė dėl pinigų rinkos sandorio apibrėžimo (CON/1997/28), Didžioji Britanija, 1998 2 6.