CON/1997/28

  1. Arvamus rahaturulepingu määratlemise kohta (CON/1997/28), Ühendkuningriik, 6.2.1998.