CON/1997/28

  1. Stanovisko k definici smlouvy peněžního trhu (CON/1997/28), Spojené království, 6. 2. 1998.