Menu

CON/1997/14

  1. Yttrande om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (CON/1997/14), 7.10.1997.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (KOM(97) 71) [motiveringen endast tillgänglig på engelska]