CON/1997/14

  1. Advies betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (CON/1997/14), 7.10.1997.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/6/EEG van de Raad inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (COM(97) 71) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]