CON/1997/14

  1. Atzinums par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (CON/1997/14), 7.10.1997,