CON/1997/14

  1. Lausunto sijoitusyritysten ja luottolaitosten vakavaraisuudesta (CON/1997/14), 7.10.1997.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY muuttamisesta (KOM(97) 71) [perustelut saatavissa ainoastaan englannin kielellä]