Menu

CON/1997/14

  1. Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/1997/14), 7.10.1997.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (KOM(97) 71) [Begrundelsen foreligger kun på engelsk]