CON/1995/15

  1. Lausunto valuuttalaista (CON/1995/15), Suomi, 30.11.1995.

      Lisätietoja

       
      Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valuuttalain 13 §:n muuttamisesta ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 68 §:n muuttamisesta