Menu

CON/1994/8

 1. Advies inzake de richtlijn betreffende ondernemingen voor collectieve beleggingen in overdraagbare effecten (ICBE's) (CON/1994/8), 27.7.1995.

  Aanvullende informatie

    
   Intrekking van voorstel op 17.12.1998 (PB C 235 van 18.8.1999, blz. 2)

   Aanvullende informatie

    
   Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van richtlijn 85/611/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten - (ICBE' S) (COM(94) 329) [toelichting alleen beschikbaar in het Frans]