Menu

CON/1994/8

  1. Arvamus võõrandatavate väärtpaberite avatud investeerimisfondide (UCITS) kohta (CON/1994/8), 27.7.1995.

    Täiendav teave

       
      Ettepaneku tagasivõtmine 17.12.1998 (EÜT C 235, 18.8.1999, lk 2)