CON/1994/7

  1. Advies inzake richtlijn solvabiliteitsratio (CON/1994/7), 16.1.1995.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten en vereveningsovereenkomsten ("verevening bij overeenkomst") (COM(94) 105) [toelichting alleen beschikbaar in het Frans]