Menu

CON/1994/7

  1. Udtalelse om solvensnøgletalsdirektivet (CON/1994/7), 16.1.1995.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting") (KOM(94) 105) [Begrundelsen foreligger kun på fransk]