Menu

CON/1995/5

  1. Advies inzake compensatieschema's beleggers (CON/1995/5), 28.7.1995.

      Aanvullende informatie

       
      Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake beleggerscompensatiestelsels (COM(94) 585) [toelichting alleen beschikbaar in het Engels]