Menu

CON/2004/7

  1. Opinjoni dwar struttura organizzazzjonali ġdida tal-Kumitat tas-servizzi finanzjarji ta' l-UE li testendi l-proċess ta' Lamfalussy għas-setturi finanzjarji kollha  (CON/2004/7), ĠU C 58, 6.3.2004, pġ. 23,