CON/2004/7

  1. Atzinums par ES finanšu pakalpojumu komitejas jaunu organizatorisko struktūru un Lamfalussy procesa attiecināšanu uz visām finanšu nozarēm (CON/2004/7), OV C 58, 6.3.2004, 23. lpp.,