CON/2003/21

  1. Mnenje v zvezi z zahtevami po preglednosti informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu (CON/2003/21), UL C 242, 9. 10. 2003, str. 6.