CON/2003/21

  1. Nuomonė dėl skaidrumo reikalavimų informacijai apie emitentus, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje (CON/2003/21), OL C 242, 2003 10 9, p. 6.