Menu

CON/1998/56

  1. Nuomonė dėl elekroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir riziką ribojančios priežiūros, bei dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kredito įstaigų veiklos pradėjimu ir vykdymu, koordinavimo (CON/1998/56), OL C 189, 1999 7 6, p. 7,