Menu

CON/1998/56

 1. Udtalelse om adgang til at etablere og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed samt om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (CON/1998/56), EFT C 189 af 6.7.1999, s. 7.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til at etablere og udøve virksomhed som e-pengeinstitut og tilsyn med en sådan virksomhed (KOM(1998) 461)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/780/EØF om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (KOM(1998) 461)