Menu

CON/1998/56

  1. Stanovisko k přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností, a ke koordinaci právních a správních předpisů o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu  (CON/1998/56), Úř. věst. C 189, 6. 7. 1999, s. 7,