Menu

CON/1998/54

 1. Γνώμη σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (CON/1998/54), EE  C 285 της 7.10.1999, σ. 9.

   Πρόσθετες πληροφορίες

    
   Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/EOK για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (COM(1998) 449)
    
   Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και ρυθμιστικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) με σκοπό την ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και των απλοποιημένων ενημερωτικών δελτιών (COM(1998) 451)