CON/2001/38

  1. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (CON/2001/38), Ú. v. ES C 24, 26. 1. 2002, s. 8,