CON/2001/38

  1. Opinjoni dwar Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-negozju minn ġewwa (insider dealing) u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (CON/2001/38), ĠU C 24, 26.1.2002, pġ. 8,