Menu

CON/2001/38

  1. Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (CON/2001/38), OV C 24, 26.1.2002, 8. lpp.,