CON/2001/38

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir dėl manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (CON/2001/38), OL C 24, 2002 1 26, p. 8,