CON/2001/38

  1. Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (CON/2001/38), EYVL C 24, 26.1.2002, s. 8.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)(KOM(2001) 281)