CON/2001/36

  1. Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi, ko se vrednostni papirji ponudijo javnosti ali so sprejeti v trgovanje (CON/2001/36), UL C 344, 6. 12. 2001, str. 4.