Menu

CON/2001/36

  1. Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (CON/2001/36), Ú. v. ES C 344, 6. 12. 2001, s. 4.