Menu

CON/2001/36

  1. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl prospekto, kurį privaloma paskelbti kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei arba įtraukiami į prekybos sąrašą (CON/2001/36), OL C 344, 2001 12 6, p. 4.