CON/2001/36

  1. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til notering (CON/2001/36), EFT C 344 af 6.12.2001, s. 4.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsætning (KOM(2001) 280)